Etkin Katılım Çağrısı

Özgür Web Teknolojileri Günleri 2020, 12-13 Aralık’ta çevrimiçi olarak düzenleniyor.

Etkinlikte iki paralel oturumda 30’u aşkın oturum düzenlenmesi planlanıyor.

Özgür yazılımlara ilişkin, özgür yazılım üretilen ve kullanılan her konu etkinlik kapsamında değerlendiriliyor.

Özgür yazılımlarla ilgili paylaşmak istediğiniz bir bilgi birikiminiz varsa, sizi de aramızda konuşmacı olarak görmek isteriz.

Oturum önerisinde bulunmak için burada yer alan öneri formunu doldurarak, program-kurulu@ozgurwebgunleri.org.tr adresine e-posta ile iletmelisiniz

Öneriler İçin Son Gün: 30 Kasım 2020 Pazartesi

Program Kurulu: Adil Güneş Akbaş, Barkın Kılıç, Erdem Bayer, Engür Pişirici, Kader Sucuk, Neslihan Turan, Tayfun Öziş Erikan, Özcan Oğuz, Özge Barbaros, Uğur Arıcı

Oturum türleri

Seminer (45 dakika):

Geniş bir kitleye yararlı olabilecek konunun dinleyicilere tüm yönleriyle anlatıldığı oturumlardan oluşacaktır. Oturum süreleri 45 dakikadır. Önerinin birden fazla oturumu kapsaması mümkündür.

Kısa Bildiri (20 dakika):

Kısa bildiriler yukarıda belirtilen konu başlıklarında yapılmış araştırma, incelemelerle proje ve kavramların tanıtımına ilişkin sunulardan oluşacaktır. Sunular 20 dakikayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

Hızlı Konuşma (5 dakika):

Başlıklar, hızlıca ve kısa biçimde dinleyicilere aktarılabilir olmalı ve konuşma 5 dakikayı aşmamalıdır. Konuşmanın ardından dinleyicilerden soru alınmayacaktır.

Çalışma Toplantısı:

Özgür yazılım alanında çalışma yapan sivil toplum kuruluşu, proje ve ilgi grupları etkinlik kapsamında çalışma toplantısı düzenleyebileceklerdir.

Toplantılar beyin fırtınası, panel, tanışma/örgütlenme toplantısı gibi farklı biçim ve amaçlarla yapılabilir. Çalışma toplantılarının önkayıtlı ya da önkayıtsız olarak ilgili herkese açık olması gereklidir.