Etkinlik Davranış Kuralları

Düzenlediğimiz etkinliğin katılımcıları, konuşmacıları, sponsorları ve gönüllüleri aşağıda bulunan davranış kurallarına uymalıdırlar. Organizatörler bu kuralları etkinlik boyunca uygulayacaklardır. Etkinlikte güvenli ve etik bir ortamı sağlamamız için bütün katılımcıların işbirliğini rica ediyoruz.

Rahatsızlık tanımı cinsiyet, cinsel kimlik, yaş, cinsel yönelim, engellilik hali, fiziksel görünüm, vücut ölçüleri, ırk, din gibi konularda saldırgan söylemlerde bulunmayı; ortak alanlarda cinsel görüntüler sergilemeyi; kasti imalarda bulunmayı, takipçi tacizi, rahatsızlık verici veya izinsiz şekilde fotoğraf çekmeyi veya kayıt yapmayı, tekrarlanan biçimde sunumları ve başka organizasyonları izinsiz bölmeyi, uygunsuz fiziksel teması ve istenmeyen cinsel ilgi göstermeyi içerir.

Katılımcılardan sergiledikleri rahatsız edici tavırları yapmamaları istendiğinde derhal söylenene uymaları beklenmektedir.

Sponsorlar da katılımcılar gibi rahatsızlık karşıtı önlemlere tabidirler. Sponsorlar özellikle cinsellik içeren görseller, aktiviteler ve başka materyaller kullanmamalıdırlar. Stant görevlileri (gönüllüler dahil) cinselliği vurgulayan kıyafetler, üniformalar ve kostümler giymemelidirler veya başka bir şekilde cinselleştirilmiş bir ortam yaratmamalıdırlar.

Eğer bir katılımcı rahatsızlık veren davranışlar içinde bulunursa, organizatörler kendilerince uygun gördükleri herhangi bir kararı uygulayabilirler. Bu kararlara, uyarı vermek veya etkinlikten uzaklaştırmak da dahildir.

Eğer size bir rahatsızlık verilirse, başka birisine rahatsızlık verildiğine şahit olursanız veya herhangi bir endişeniz varsa lütfen en kısa zamanda bir etkinlik görevlisine ulaşın. Etkinlik görevlilerini giydikleri tişörtlerden veya isim etiketlerinden tespit edebilirsiniz.

Etkinlik görevlileri bu tip durumlarda güvenlik güçlerine haber vermekten, refakat etmekten ve rahatsızlığa uğrayan kişilerin etkinlik boyunca kendilerini güvenli hissetmelerine yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklardır. Etkinliğe katılımınız bizim için önemlidir.

Katılımcılardan etkinlikte, atölye alanlarında ve etkinlikla bağlantılı sosyal etkinliklerde ve sosyal medya kanallarında bu kurallara uymalarını bekliyoruz.