Etkin Katılım Çağrısı

Linux Kullanıcıları Derneği‘nin, Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlediği Özgür Web Teknolojileri Günleri 2017, 11-12 Kasım’da yapılacak.

Etkinlikte yer alacak konu başlıkları:

 • Özgür web uygulamaları
 • Özgür web programlama dilleri ve çatıları
 • Özgür web standartları
 • Mahremiyet ve özgür web bağlantısı
 • Bireysel kullanıma uygun özgür web araçları
 • DRM-siz web
 • Kurumsal uygulama örnekleri
 • Özgür web güvenlik uygulamaları

Seminer (45 dakika):
Geniş bir kitleye yararlı olabilecek konunun dinleyicilere tüm yönleriyle anlatıldığı oturumlardan oluşacaktır. Oturum süreleri 45 dakikadır. Önerinin birden fazla oturumu kapsaması mümkündür.

Kısa Bildiri (20 dakika):
Kısa bildiriler yukarıda belirtilen konu başlıklarında yapılmış araştırma, incelemelerle proje ve kavramların tanıtımına ilişkin sunulardan oluşacaktır. Sunular 20 dakikayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

Hızlı Konuşma (5 dakika):
Başlıklar, hızlıca ve kısa biçimde dinleyicilere aktarılabilir olmalı ve konuşma 5 dakikayı aşmamalıdır. Konuşmanın ardından dinleyicilerden soru alınmayacaktır.

Çalışma Toplantısı
Web teknolojileri konusunda çalışma yapan sivil toplum kuruluşu, proje ve ilgi grupları etkinlik kapsamında çalışma toplantısı düzenleyebileceklerdir.

Toplantılar beyin fırtınası, panel, tanışma/örgütlenme toplantısı gibi farklı biçim ve amaçlarla yapılabilir. Çalışma toplantılarının önkayıtlı ya da önkayıtsız olarak ilgili herkese açık olması gereklidir.

Program kurulu çalışma toplantısı önerilerini topluluğun ilgisi ve yararına göre değerlendirecek ve etkinlik süresinde bir zaman dilimini öneri yapanlara ayıracaktır. Çalışma toplantıları, etkinlik programında duyurulacaktır.

Öneri Yöntemi:
Bütün seminer, toplantı, kısa bildiri ve hızlı konuşma önerilerinin dili Türkçe’dir. Önerileri programa alınan kişiler programda yazılı olan tarih ve saatte etkinliğe katılmayı taahhüt ederler. Öneride seminer/kısa bildiri/toplantının adı, konuşmacı(lar), programda yer alacak birkaç satırlık özeti, süresi ve varsa etkinliğe katılamayacağınız gün/saatler ile beraber oturum öneri formunu doldurunuz.

Seminer, Toplantı ve Kısa Bildiri Önerisi İçin Son Gün: 20 Ekim 2017

Oturum öneri formu: https://ozgurwebgunleri.org.tr/2017/oneri

Program Kurulu:

 • Barış Büyükakyol
 • Doruk Fişek
 • Engür Pişirici
 • İzlem Gözükeleş
 • Kader Sucuk
 • Mehmet İnce
 • Onur Küçük
 • Özge Barbaros
 • Tayfun Öziş Erikan
 • Uğur Arıcı
 • Zafer Çakmak