Etkin Katılım Çağrısı

  22-23 Kasım 2013’te İstanbul Yeditepe Üniversitesi’nde yapılacak Özgür Web Teknolojileri Günleri’nin bu yılki ana teması “Web Teknolojilerinde Ölçeklenebilirlik” olarak belirlendi.

  “Web Teknolojilerinde Ölçeklenebilirlik” ana temasının yanı sıra yer alacak konu başlıkları:

  • Özgür web uygulamaları
  • Özgür web teknolojileri, özgür web programlama dilleri ve çatıları
  • Özgür web standartları
  • Özgür web güvenlik uygulamaları
  • Türkiye’de geliştirilen özgür web yazılımları
  • Türkiye’den kurumsal uygulama örnekleri
  • Türkiye’deki özgür web topluluklarının kendini tanıtması

  Web teknolojileri kapsamındaki tüm oturum önerileri değerlendirilecek olmakla beraber, etkinliğin ana temasıyla ilgili yapılacak oturum önerilerine programda öncelik verilecektir.

  Seminer:

  Geniş bir kitleye yararlı olabilecek konunun dinleyicilere tüm yönleriyle anlatıldığı oturumlardan oluşacaktır. Oturum süreleri 45 dakikadır. Önerinin birden fazla oturumu kapsaması mümkündür.

  Uygulamalı Seminer:

  Belirli bir konunun uygulamalı olarak seminer salonunda dinleyicilere aktarılacağı çalışmalardır. Katılımcılara yanlarında dizüstü bilgisayarlarını da getirmeleri istenecek ve isterlerse uygulamayı beraber yapabilecekler. Oturum süreleri 45 dakikadır. Önerinin birden fazla oturumu kapsaması mümkündür.

  Kısa Bildiri:

  Kısa bildiriler yukarıda belirtilen konu başlıklarında yapılmış araştırma, incelemelerle proje ve kavramların tanıtımına ilişkin sunulardan oluşacaktır. Sunular 20 dakikayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

  Hızlı Konuşma:

  Başlıklar, hızlıca ve kısa biçimde dinleyicilere aktarılabilir olmalı ve konuşma 5 dakikayı aşmamalıdır.

  Çalışma Toplantısı:

  Web teknolojileri konusunda çalışma yapan sivil toplum kuruluşu, proje ve ilgi grupları etkinlik kapsamında çalışma toplantısı düzenleyebileceklerdir. Oturum süreleri 45 dakikadır. Önerinin birden fazla oturumu kapsaması mümkündür.

  Toplantılar beyin fırtınası, panel, tanışma/örgütlenme toplantısı gibi farklı biçim ve amaçlarla yapılabilir. Çalışma toplantılarının önkayıtlı ya da önkayıtsız olarak ilgili herkese açık olması gereklidir.

  Program kurulu çalışma toplantısı önerilerini topluluğun ilgisi ve yararına göre değerlendirecek ve etkinlik süresinde bir zaman dilimini öneri yapanlara ayıracaktır. Çalışma toplantıları, etkinlik programında duyurulacaktır.

  Öneri Yöntemi:

  Bütün seminer, atölye, toplantı, kısa bildiri ve hızlı konuşma önerilerinin dili Türkçe’dir. Önerileri programa alınan kişiler programda yazılı olan tarih ve saatte etkinliğe katılmayı taahhüt ederler.

  Öneride seminer/bildiri/atölye/toplantının adı, konuşmacı(lar), programda yer alacak birkaç satırlık özeti, süresi ile oturumun ana hatları maddeler halinde yer vermelidir. Öneri için web sitesindeki başvuru formunu doldurunuz.

  Seminer, Atölye, Toplantı, Kısa Bildiri ve Hızlı Konuşma Önerisi İçin Son Gün: 11 Ekim Cuma

  Etkinlik program kurulumuz şu isimlerden oluşmaktadır:

  • Adil Akbaş
  • Ali Rıza Keleş
  • Can Kurnaz
  • Cihan Okyay
  • Doruk Fişek
  • Emrah Özçelebi
  • Fatih Özavcı
  • Görkem Çetin
  • Hakan Uygun
  • Hidayet Doğan
  • İzlem Gözükeleş
  • Mustafa Akgül
  • Onur Özgür Özkan
  • Osman Yüksel
  • Özlem Özgöbek
  • Zafer Çakmak